skip to Main Content

Research, advisering en juridische zaken zijn soms onderhevig aan beleidsmatige en politieke invloeden. Dit gaat soms ten koste van onderzoeken en het recht kan hierdoor worden te kort gedaan. Prioriteitsstelling, tijdsdruk, tunnelvisie zijn o.a. factoren die hierbij van toepassing zijn. Het is van waarde om bij het bestuderen van dossiers, aandacht te hebben voor wat er staat, maar bovenal aandacht te hebben voor wat er niet staat.

Waar Kist Advies voor staat?

  • Onafhankelijk en hoogstaand onderzoek
  • Kennis en jarenlange ervaring in het werken met en bestuderen van complexe dossiers, zoals politie-, rechtbank- en andersoortige dossiers
  • Deskundig en betrokken advies bij zaken waarbij mensen menen ten onrechte te zijn beschuldigd
  • Inlevingsvermogen in de positie van degene die met juridische zaken in aanraking komt
Back To Top